Elias Marseille

Fractievoorzitter

Ik vind het belangrijk dat er een partij in de raad zit die aan de lange termijn denkt.

Ik ben Elias Marseille (18). Ik zou graag namens GroenLinks de raad in willen omdat ik denk dat het belangrijk is dat er in de Raad een partij is die verder kijkt dan getallen. Die let op de behoeften van hen die niet schreeuwend hun beklag doen, maar die er ook zijn voor hen die in stilte lijden. Dat zijn de mensen voor wie ik wil opkomen. De mensen die een stem verdienen. Die stem wil ik graag zijn.

Ik vind het belangrijk dat er een partij in de raad zit die aan de lange termijn denkt. En dan vooral op het gebied van natuur en milieu. Een partij die zich niet blind staart op winst op de korte termijn, maar die kijkt naar de toekomst, en Texel voor deze toekomst in gereedheid wil brengen.

Ik wil in de raad bereiken dat Texel zo groen mogelijk wordt. Dat we onszelf voorbereiden op de toekomst door adequaat wind, zon en water te gaan gebruiken om onze energie op te wekken. Dat het op Texel makkelijk wordt om een elektrische auto te hebben. Dat de OSG breed onderwijs blijft aanbieden, en dat de school op Texel blijft. Ik wil nadenken over manieren om jonge gezinnen naar Texel te trekken. Dat we aandacht besteden aan de problemen van de jeugd, en efficiënt aan oplossingen gaan werken.  U kent mij wellicht van mijn columns in de Texelse Courant, of van mijn radioshow op Radio Texel, de 2e stem. Ik zit in klas 5 van het VWO en ben voorzitter van de leerlingenraad en zit ook in de medezeggenschapsraad van de OSG. Ik heb een vriendin (Yonne) en maak deel uit van een leuke vriendengroep.