Mariette Roeper

Commissielid

Een gezonde agrarische sector naast soortenrijke natuur op Texel!

Ik ben Mariët Roeper-Bouw, geboren in Brabant maar ik woon inmiddels al bijna 25 jaar op Texel. Ik heb het geluk dat ik ook nog eens op een van de mooiste plekken op Texel woon, midden in Waalenburg op een boerenbedrijf. Ons hoofddoel is het beheren van de natuur met onze koeien en dat brengt me direct bij de zaken waar ik me hard voor wil maken; de agrarische sector én natuurbeheer. Nu is er vaak een tegenstelling tussen die twee, ik wil me ervoor inzetten dat een gezonde agrarische sector naast soortenrijke natuur kan bestaan op Texel. Op ons bedrijf werken mensen met een verstandelijke handicap, ik vind dat goede zorg voor de meest kwetsbaren in onze maatschappij een prioriteit moet blijven. Niet iedereen kan zonder hulp van de overheid mee in de participatiemaatschappij. In het onderwijs zou ik graag zien dat er meer aandacht komt voor de speciale kwaliteiten van iedere leerling in plaats van de hoogte van het opleidingsniveau. Groen Links is een partij die aandacht voor het individu en voor een goede leefomgeving hoog op de prioriteitenlijst heeft staan, ik voel me hier erg bij thuis!