Onze wethouder

Een nieuw college voor Texel

Na mooie onderhandelingen zijn de werthouders en de portefeuilleverdeling bekend gemaakt

2 mei (zie agenda) zullen Sander en Jaap de leden bijpraten.