Hoe gaat de campagne er uit zien?

GroenLinks werkt aan opzet campagne-plan
De campagne-commissie van GroenLinks-Texel heeft de afgelopen weken een eerste opzet gemaakt voor campagne-activiteiten voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart.
 

__________________________________________________________

De eerste ruwe opzet is ook al voorgelegd aan de leden van het afdelingsbestuur. Uit de eerste besprekingen is gebleken dat er weinig geld en weinig menskracht ter beschikking is. Afgelopen weken hebben leden van de campagne-commissie zich laten bijpraten door een ervaren medewerker van het landelijk campagne-team van GroenLinks. Daarbij is aan de hand van landelijk onderzoek en gunstige ervaringen in tal van andere dorpen en steden aangetoond welke campagne-methodes het meeste resultaat hebben. Het landelijk partijbureau heeft een aantal hulpmiddelen in de aanbieding, vooral op het terrein van social media en promotie. Ook is nu al bekend welke materialen en welke folders tegen die tijd bij het landelijk bureau beschikbaar zullen zijn. Aan de hand van die ervaringen bespreekt de campagne-commissie momenteel wanneer welke activiteiten zullen worden ondernomen. Duidelijk is dat er vanaf begin januari een groot beroep zal worden gedaan op de inzet van GroenLinksers op de kandidatenlijst, en op de leden van GroenLinks. Het is de bedoeling dat op de ledenvergadering van 14 december het campagne-plan kan worden gepresenteerd.