Gemeenteraadslid J. Vlaming voorgesteld als kandidaat wethouder

 

Bestuur en fractie van GroenLinks Texel dragen raadslid Vlaming voor als kandidaat wethouder om de vacant komende plek van wethouder Van Knippenberg in te vullen. De daarmee vacant komende GroenLinks raadszetel zal vervolgens worden ingevuld door de heer Soyer.

 

De coalitiepartijen Texels Belang en VVD ondersteunen deze GroenLinks voordracht, waarmee het coalitieprogramma gecontinueerd kan worden. Het moment van installatie zal door de gemeenteraad worden bepaald.