Onze kandidaten

De kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 van GroenLinks is bekend
 

Generatiewisseling bij GroenLinks Texel

Gisteravond koos de Ledenvergadering van GroenLinks Texel met overgrote meerderheid voor jeugdige lijstaanvoerders. Daarmee is een verjonging van de fractie ingezet. Voor de komende raadsverkiezingen is Sander van Knippenberg (37 jaar, Den Hoorn) aangewezen als lijsttrekker. De tweede man is Elias Marseille (straks 18, Den Burg). Jaap Vlaming (70 jaar, Den Burg) als derde man op de lijst is van harte bereid om zijn rijke raadservaring de komende periode over te dragen aan Sander en Elias. Daarbij gesteund door Henry Soyer (59 jaar, Oosterend) als vierde in dit kwartet.

De volledige lijst ziet er daarmee als volgt uit:

1. Sander van Knippenberg, Den Hoorn, 37 jaar
Sander is werkzaam in de ICT voor grote bedrijven. Woont sinds enige tijd samen met partner en kind op Texel. Was in Zwolle, Enschede en Amsterdam actief betrokken in de buurt. Wil ook op Texel actief bijdragen aan een goede kwaliteit van onze leefomgeving, zowel op de korte als de langere termijn. Is analytisch en bedachtzaam, kan goed reflecteren. Is van mening dat Texel in de strijd tegen krimp zich actief moet promoten als plek waar het goed leven is.

2. Elias Marseille, Den Burg, 18 jaar
Elias zit op de OSG, is actief in MR en Leerlingenraad, manifesteert zich heel actief op social media, maakt filmpjes en radio. Elias kan goed reflecteren op wat hij ziet in zijn omgeving, en vindt daar vaak ook van alles van, vol passie om de wereld beter te maken. Zie ook zijn columns in de Texelse Courant. Hij heeft er heel veel zin in om GroenLinks in de Raad te vertegenwoordigen, in het besef dat hij daar heel veel zal leren. Is geboren en getogen op Texel.

3. Jaap Vlaming, Den Burg, 70 jaar
Jaap is al vele jaren actief voor GroenLinks Texel, waaronder de laatste 6 jaar als eenmansfractie. Hij heeft aangegeven het prima te vinden als anderen de kar nu gaan trekken. Jaap is van harte bereid ervaring over te dragen om waar nodig of wenselijk, continuïteit te borgen in de standpuntbepaling van GroenLinks Texel.

4. Henry Soyer, Oosterend, 59 jaar
Henry heeft veel ervaring in het onderwijs, als leerkracht en later beleidsmedewerker. Werkte als leraar biologie/scheikunde van 1982-1987 op de Texelse RSG. En hield in die tijd een kleine geitenboerderij. Daarna in het onderwijs te Arnhem, later als beleidsmedewerker. Woont sinds 2015 weer op Texel. Is gids voor excursies naar Spitsbergen, maar ook bestuurslid van Texelse Kost, en hoogwaterteller voor de vogelwerkgroep. Houdt van heldere en transparante werkstructuren en wil graag beginnen als commissielid-niet raadslid.

5. Henny Festen, Den Burg, 56 jaar.
Heeft 2 periodes (2002-2010) in de Raad gezeten als fractievoorzitter en als lid. Is een snelle denker en heeft veel kennis van de zorg, is ook als professional werkzaam in de zorg. Heeft als motto “de wereld is van iedereen” en probeert daar ook voor Texel gestalte aan te geven.

6. Mariette Roeper, De Waal,
Is in het dagelijks leven mede-eigenaar van een zorg- en natuurboerderij en is sinds kort bestuurslid van LTO.

7. Rikus Kieft, Den Hoorn, 67 jaar.
Sinds 2003 op Texel, was van dat begin betrokken bij meerdere projecten binnen onze eilandsamenleving. Bewees zich als een uitstekende vervanger -wethouder en was ook bijna 4 jaar raadslid.

8. Peter Bakker, Den Burg, 63 jaar.
Een echte Texelaar, van jongs (PSP) af aan tot op de dag van vandaag van grote betekenis voor Groen Links, was wethouder tot 2007 toen ziekte hem dwong afscheid te nemen van de actieve politiek.