Door Sander van Beek

Gisteren heb ik een zeer leuke en wetenswaardige middag mogen beleven in het Ideeëntheater te Barsingerhorn waar door Groen Links een politiek café was georganiseerd.

Het thema van gisteren was “de Waddenzee en duurzame visserij”.
Dit werd besproken vanuit drie verschillende invalshoeken, te weten de politiek, de visserij en een organisatie voor natuurbescherming.
In eerste instantie zou je denken dat deze drie partijen niet met elkaar door één deur kunnen,
maar dit blijkt gelukkig reuze mee te vallen.

 

De eerste spreekster was Lilian Peters, bestuurslid van Groen Links Noord Holland.
Zij gaf door middel van een aantal voorbeelden uit haar eigen omgeving aan dat de Waddenzee zelfs in een relatief korte periode, al aan verandering onderhevig is.
Verder schetste zij dat er nog al wat partijen zijn die wat te zeggen hebben over de Waddenzee, wat voor conflicterende belangen kan zorgen.
Zoals het een goed politicus betaamt werden ook de standpunten van Groen Links betreffende de visserij vermeld.

Barbara Holierhoek, was namens “de Visserij", de tweede spreekster van de middag.
Zij gaf aan dat er momenteel 89 vergunninghouders voor het vissen op de Waddenzee zijn.
Dit zijn vooral mosselkwekers, kokkel- en garnalenvissers.
Er is hooguit een klein handje professionele vissers welke op het Wad actief zijn.
Zij houdt zich vooral bezig met de onderhandelingen tussen de garnalenvissers en diverse natuurorganisaties.
Deze twee partijen hopen samen tot een convenant te komen waarbij economie en ecologie hand in hand gaan.
Zo zijn er ondertussen al afspraken gemaakt over het aantal vangst-uren (max. 92 p/week) en is sinds medio 2009 voor de garnalenvissers het zeefnet verplicht.
Door middel van onderhandellen hopen bovenstaande partijen tot een oplossing te komen, waarbij een gang naar de rechter niet nodig is, wat helaas bij de zowel de kokkelvissers als de mosselkwekers, wel het geval was.
Ook zijn er enkele leuke initiatieven vanuit de visserij zelf, zoals bijvoorbeeld de Solt mannen, uit Zoutkamp (Groningen).
Een stel vissers zie zelf hun gevangen garnalen aan de man brengen zonder de tussenkomst van een handelshuis.

De laatste spreker van de dag was Wouter van Heij, een mariene bioloog die zich inzet voor de Waddenvereniging.
Zijn relaas ging vooral over wat nu normaal gebruik van de Waddenzee inhoud.
Er zijn hier namelijk al honderden jaren mensen in actief en zonder de mens zou de Waddenzee als zodanig niet eens hebben bestaan.
Hij praatte ons bij wat er zo bijzonder aan het wad was.
Ook wees hij ons nog kort op de plannen van “de Vrienden van de Blije Vis” die door middel van een doorgang in de Afsluitdijk er weer vismigratie mogelijk willen maken.
Vismigratie vond ten tijde van de Zuiderzee ook plaats.
Bepaalde vissoorten kunnen zo vanuit de Waddenzee tot in Zwitserland komen.
Deze vorm van vismigratie is door aanleg van het IJsselmeer helaas verdwenen.