Voortgang verkiezingsprogramma 2018-2022

De steunfractie van GroenLinks heeft maandagavond goede voortgang geboekt bij het opstellen van een nieuw verkiezingsprogramma.

Nadat de leden van de steunfractie de afgelopen weken al eerste teksten hadden aangescherpt of afgezwakt of aangevuld, op veel verschillende beleidsterreinen, ontstaat nu een steeds meer samenhangend geheel. Daarbij wordt niet alleen benoemd welk Texels beleid moet worden voortgezet, maar worden ook  verbeterpunten aangedragen. Er zijn voorstellen opgenomen voor nieuw gemeentelijk beleid, voor terreinen waar de afgelopen jaren volgens de GroenLinksers te weinig aandacht voor is geweest. Een schrijfgroep uit de steunfractie is verantwoordelijk voor het samenvatten van de besprekingen in hapklare teksten. De afgelopen drie besprekingen heeft dat geleid tot het concept dat nu ter tafel lag. Deze week wordt er gewerkt aan de laatste concept-versie van het verkiezingsprogramma, dat daarna volgende week waarschijnlijk voor het laatst door de steunfractie zal worden besproken. Daarna kan het afdelingsbestuur het concept-programma doorsturen naar de leden van GroenLinks. Die zullen het verkiezingsprogramma vaststellen op de ledenvergadering van 14 december.