Van Knippenberg stopt per 15 februari 2019 met de uitoefening van zijn functie vanwege persoonlijke omstandigheden. “Ik heb met veel plezier het ambt van wethouder bekleed. Het wethouderschap valt op dit moment in mijn leven echter niet te combineren met de persoonlijke omstandigheden waarin ik verkeer. Passend onderwijs voor mijn uitzonderlijk hoogbegaafde dochter is niet direct beschikbaar in deze regio. Zij volgt nu onderwijs in Utrecht, waardoor een baan als wethouder op Texel niet te combineren is met goed vaderschap. Ik kijk daarom uit naar een volgende baan waarbij werk en privé meer met elkaar in balans zijn.”

 

De wethouder ziet vanwege dezelfde reden ook af van een eventuele functie als raadslid, mocht hiervoor een vacature vrij komen.

 

De wethouder heeft hiertoe in goed overleg met het college, de fractie en het bestuur van Groen Links besloten. Vanuit de gemeente laat de burgemeester weten dat zij het besluit betreuren, maar dat zij de beslissing van wethouder van Knippenberg respecteren. Burgermeester Uitdehaag: “Wij nemen afscheid van een wethouder die de afgelopen acht maanden een ontwikkeling heeft doorgemaakt in zijn bestuurlijke kwaliteiten. Een goed voorbeeld daarvan is de wijze waarop wethouder van Knippenberg zich heeft ingezet voor het Onderwijs Centrum Texel.”

 

De coalitiepartijen Texels Belang, VVD en GroenLinks beraden zich over deze nieuwe situatie.