Extra steunfractie

De steunfractie heeft afgelopen woensdagavond een eerste bespreking gehouden over de hoofdpunten van het nieuwe verkiezingsprogramma. De afgelopen weken waren daar de eerste teksten voor aangeleverd die door de Programcommissie waren verwerkt tot eerste hoofdstukken. Op de bijeenkomst van de steunfractie is vooral gediscussieerd over de keuzes en de richting van het nieuwe verkiezingsprogramma, en nog niet zo zeer over exacte en concrete formuleringen. Uit deze eerste bespreking is al duidelijk geworden dat de GroenLinksers vooral willen dat het verkiezingsprogramma 'klip en klaar' is over een aantal toekomstige beleidskeuzes. Dat geldt niet alleen voor keuzes als 'Texel is te vol' en 'Texel is te druk', maar ook over de grenzen tussen natuur, landschap en landbouw. Omdat niet alle eerste concept-teksten konden worden besproken, wordt de steunfractie-vergadering komende woensdagavond 1 november vanaf half acht in het raadhuis voortgezet.