Verkiezingsprogramma in voor-laatste fase

De steunfractie van GroenLinks heeft afgelopen woensdagavond een tweede bespreking gewijd aan de teksten van het verkiezingsprogramma 2017 - 2021. Vorige week was ongeveer de helft van de teksten besproken, en deze week de tweede helft. Daarbij zijn de eerste concept-teksten op een aantal punten aangescherpt en verduidelijkt. Ook zijn enkele paragrafen toegevoegd.

In grote lijnen is het concept-programma een voortzetting van de koers en de politieke uitgangspunten van het huidige programma. Maar zowel op het terrein van maatschappelijke dienstverlening en het Sociaal Domein, als op het terrein van natuur en milieu en landschap, is gekozen voor concretere formuleringen. Belangrijk onderdeel daarvan is dat de gemeente meer en beter klant-gericht moet gaan werken. Naar de mening van de steunfractie komt het nog te vaak voor dat Texelaars op het gemeentehuis ' vanachter het loket en vanuit de geldstromen' worden 'geholpen'. Volgens de GroenLinksers moet veel vaker dan nu het geval is de vraag van de klant/burger leidend zijn. Daardoor bevat het nieuwe verkiezingsprogramma een aantal nieuwe doelstellingen voor het politieke werk van de nieuwe raadsfractie.
Een schrijfgroep van de steunfractie gaat de nu besproken teksten nogmaals aanpassen en redigeren. Dat concept zal worden besproken op maandagavond 13 november(19.30 uur, Gemeentehuis) in een nieuwe bijeenkomst van de steunfractie, zodat laatste aanpassingen nog verwerkt kunnen worden in het concept dat medio december beschikbaar moet zijn. Het is de bedoeling van het verkiezingsprogramma wordt vastgesteld op de ledenvergadering op 14 december