Verkiezingsprogramma nagenoeg klaar!

De steunfractie van GroenLinks heeft woensdagavond de laatste hand gelegd aan het nieuwe verkiezingsprogramma. Dat zal eind november of begin december door het afdelingsbestuur aan de leden worden opgestuurd. Dan kan het op 14 december op de ledenvergadering worden besproken en vastgesteld.
 

Het nieuwe verkiezingsprogramma bevat paragrafen en hoofdstukken die ook al bij eerdere gemeenteraadsverkiezingen voor GroenLinks belangrijk waren, en zijn daarbij nu geactualiseerd. Ook veel terreinen van gemeentelijk beleid worden bovendien voorstellen gedaan voor nieuw of aangepast gemeentelijk beleid.
Volgens de leden van de steunfractie 'zit alles er wel zo'n beetje in'. Aan de ene kant is het lokale verkiezingsprogramma niet een ratjetoe geworden van tientallen wensenlijstjes, details, komma's en plannetjes, maar vervalt het concept-programma ook niet tot een algemeen, theoretisch betoog. Bovendien maakt het concept-program klip en klaar waar GroenLinks voor stáát, welke kant het volgens GroenLinks op moet, en welke realistische maatregelen daarvoor nodig zijn.