Standpunten

Standpunten

Werk

Bij toelating van bedrijven moet meegewogen worden: de hoeveelheid werk die het voor de Texelaars oplevert en de belasting voor het eventueel benodigde bootvervoer, de veiligheid, het wegennet en het milieu.

Texel kent steeds meer producenten van lokale natuurlijke (voedsel-)producten. GroenLinks vindt dat lokale initiatieven ondersteund moeten worden.

GroenLinks Texel pleit voor een onderzoek naar de haalbaarheid van het basisinkomen op Texel.