Circulatieplan Den Burg en parkeren

Steeds duikt het idee op dat er te Den Burg te weinig parkeerplaatsen zouden zijn. Uit onderzoek blijkt dat niet; op ieder moment zijn er lege parkeerplaatsen op de verschillende terreinen. Dat er veel rondrijdende auto's zijn, op zoek naar een parkeerplek, heeft te maken met (gebrek aan) verwijzing. Om een oplossing te bieden aan het vermeende tekort aan parkeerplekken, wordt gedacht aan de voormalige ijsbaan, om die te bestemmen voor parkeren in de piektijd, dus in de zomer. Lees hoe GL Texel daar over denkt!

Probleem:

Onderzoek van TESO (in 2009) gaf aan dat bij ongewijzigd beleid het aantal auto's op Texel in 2040 mogelijk meer dan verdubbelt (+115%).

Texelaars geven aan dat Texel (soms) te vol is. Dan gaat het veelal over de autodruk.

Wat aandacht vereist is nadenken:

1. hoe de groei van het aantal auto's dat naar Texel komt te beperken;

2. hoe de overgezette auto's zoveel mogelijk ongebruikt (de auto als rolkoffer) en bij de vakantiebestemming gestationeerd blijven;

3. hoe de rijdende auto's zo snel en goed mogelijk naar een parkeerplek te verwijzen. En liefst zo dat bestemmings- en werkverkeer gescheiden blijft van toeristisch verkeer.

 

Onvoldoende verwijzing voor toeristisch verkeer veroorzaakt veel zwerfverkeer, wat suggereert dat er een tekort aan parkeerplaatsen is.

De roep om van de voormalige ijsbaan een parkeerterrein te maken lost dat niet op. Het gaat ten koste van een park, waarbij toeristische auto's naar een gebied komen wat vooral in gebruik is voor de inwoners, waarbij veel kinderen en jongeren.

 

Oplossingen:

In de jaren negentig opperden GroenLinks (GL) Texel en GL Den Helder om een transferium nabij Den Helder in te richten, zodat de autodruk op zowel Den Helder als Texel zou afnemen. De beste oplossing is om de auto op het vasteland te laten.

Het openbaar vervoer naar de Noordkop tot aan Den Helder moet sterk verbeterd worden.

Voor wie met eigen auto komt, een parkeergarage in de nabijheid van de veerhaven te Den Helder en/ of een transferium. Liefst met participatie van TESO, zodat parkeren geen concurrent is voor de veerdienst, maar een alternatief. Tenslotte is Texel zo klein dat een gezonde vakantieganger er gemakkelijk per fiets overheen kan komen.

Voor wie de auto niet uit kan of wil nemen we maatregelen om het aantal 'zwerfauto's' terug te dringen. Toegegeven: de verschillende prijscomponenten maken hierin het achterlaten van de auto op het vasteland niet erg aantrekkelijk.

 

Het centrum van het winkelgebied Den Burg is van de west- en noordkant het gemakkelijkst te bereiken. Het parkeerterrein tegenover de Welkoop (naast Volvo garage) is, vanwege de bereikbaarheid, het eerste vol. Net zo dicht bij het centrum ligt de parkeerplaats bij Kackzor, waar weinigen heen gaan. Toeristen lijken langs de 'ring' Bernhardlaan, Emmalaan en eventueel Beatrixlaan te zoeken; daarbij valt de parkeerplaats bij Kackzor minder goed op.

Volgens GL Texel moeten we met goede verwijzingen (langs de noordkant van Den Burg) komen voor deze beide parkeerplaatsen.

Als daarna echt een tekort aan parkeerplaatsen ontstaat kan uitbreiding van parkeerplaatsen worden overwogen. Door een tweede verdieping op die terreinen te bouwen (en afdekken met zonnepanelen). Daarmee blijft het ruimtebeslag gelijk en kunnen we zelfs met een twee keer zo hoge autodruk toch parkeerplaatsen bieden.

Er hoeven dan geen toeristische autobewegingen te zijn in het zuidelijke deel van Den Burg, waar een hoge concentratie aan dienstverlenende instellingen voor de Texelaars te vinden is, als Gemeentehuis, zwembad, voortgezet- en basisonderwijs en sportgebouw.

Ook blijft de voormalige ijsbaan een open gebied (of park) als ontspanningsgebied en om het centrum (winkels) te bereiken.