Het park in Den Burg

Door Jaap Vlaming Den Burg heeft een prachtig oud 'stadspark', hoewel lang ondergewaardeerd en daardoor verwaarloosd. Destijds lag de 'Wezentuin' achter het weeshuis, het 'Raaksie' en het oude gemeentehuis aan de Vismarkt. Twee ingangen, aan de Parkstraat en achter dat oude gemeentehuis, voorzien van het wapen van Texel. Langs de Burgwal een schutting. Na de sloop van het Raaksie kon het volgende gemeentehuis verder het park in om de Groeneplaats te vergroten. Pogingen om het park beter te 'gebruiken', zoals het aanleggen van parkeerplaatsen (ca 1981, op persoonlijke titel ingesproken), inrichting betrekken bij het 'plein' Groeneplaats (ca 1992) konden op verzet van GroenLinks rekenen.

Na de sloop van het gemeentehuis aan de Groeneplaats wilde een meerderheid in de Gemeenteraad de lijn van de oude bebouwing (Raaksie) herstellen. Ook werd gedacht aan bebouwing langs de Burgwal, binnen het park.

GroenLinks vond en vindt het volgende:

– Liever geen of slechts geringe bebouwing tussen park en Groeneplaats;

– Geen nieuwe bebouwing in de park bij de Burgwal, omdat zoiets groter wordt dan vroeger en ruimte in het park neemt;

– Voldoende openheid tussen park en Groeneplaats, zodat de (mooie) kerk aan de Binnenburg goed tot zijn recht komt.

 

Bij de sloop van het gemeentehuis aan de Groeneplaats kwam die grond vrij. Als bouwgrond. Die staat voor een flink bedrag in de begroting omdat die ondergrond een hoge (bouw)waarde heeft. Voor winkels o.i.d. Wanneer die grond niet wordt verkocht moet die waarde worden afgewaardeerd. Daarvoor moet de zogenaamde Algemene Reserve (een reservebedrag dat een gemeente moet hebben voor als er iets helemaal fout gaat) worden aangevuld. Dat kan (vrijwel) alleen via gemeentelijke belastingen of via toeristenbelasting.

GroenLinks kan instemmen met een gedeeltelijke bebouwing langs de Groeneplaats. De laatste door het college getoonde plannen bieden hiervoor goede aanknopingspunten. Maar de meeste partijen op Texel lijken liever meer te willen bouwen dan een gedeeltelijke bebouwing.

GroenLinks is bang dat de politiek uiteindelijk zal proberen om stukje bij beetje de lijn van het Raaksie toch maar vol te bouwen en als dat klaar is ook langs de Burgwal te bouwen.

We willen dat tegen kunnen houden. Het staat niet in ons verkiezingsprogramma, (teveel detail), maar GroenLinks zal vasthouden aan een gedeeltelijke bebouwing tussen park en Groeneplaats, op voorwaarde dat niet nu en niet later langs de Burgwal gebouwd gaat worden.