Landbouw en natuur

Boeren en natuurorganisaties lijken soms niet goed door één deur te kunnen. Over en weer krijgen beide de schuld als er wat niet gaat zoals men voor ogen heeft. Of dat wordt dan zo ervaren. Hoe komt dat en kunnen we er wat aan doen?

De afgelopen periode kwam vanuit de agrarische hoek de reactie dat er nu genoeg natuur is op Texel. En dat boeren aan allerlei regels moeten voldoen en natuurorganisaties alles mogen. Soms krijgt ook GroenLinks een sneer mee, alsof die dit bedacht heeft.

Gegeven is, dat zowel natuurbescherming als de landbouwsector aanspraak maken op een beperkt areaal aan ruimte. Texel wordt niet groter, terwijl er wel steeds meer ruimte nodig is om een bedrijf rendabel te kunnen houden. De ontwikkelingen van de laatste vijftig jaar hebben het medegebruik van natuur op het boerenland steeds verder teruggedrongen. Niet de schuld van de boer; hem werd nauwelijks een andere keuze gelaten. Wie niet meedeed met meer en goedkoper produceren is al lang verdwenen. Opgeslokt door de overblijvers.

Organisaties zoals Natuurmonumenten proberen natuur een kans te geven in Nederland. Het grootste deel van het opgebrachte geld komt van particulieren die natuur belangrijk vinden.

 

Op Texel hebben we een probleem waar wel aandacht voor is, maar niet iets van een oplossing: De Hoge Berg. Een on-Nederlands mooi gebied, waarop boeren proberen hun bedrijf draaiend te houden zonder de landschappelijke- en natuurwaarden tekort te doen. Ze lopen nu op tegen een gebrek aan mogelijkheden om er een goed inkomen aan over te houden. Worden ook nog eens onderworpen aan een reeks van 'pakketten' waarvoor men vergoedingen kan krijgen, maar die niet passen bij een bedrijfsvoering die recht doet aan het samengaan van een goed beheer en een goede bedrijfsvoering. Staatsbosbeheer en Provincie mogen niet vast blijven houden aan onwerkbare pakketten en contracten van één jaar.

Een uniek gebied als de Hoge Berg vraagt om unieke maatregelen!

 

Een goed moment om na te denken waar we heen willen. Natuurorganisaties die de kansen van beheerders beknotten dragen niet bij aan een economisch gezond eiland.

 

Dat betekent niet dat GroenLinks blij is met landbouwontwikkeling waarin geen plaats is voor natuur. Waar weidevogels in rap tempo verdwijnen. Waar zijn patrijs, leeuwerik en grutto gebleven?

Het betekent dat we alle zeilen zullen moeten bijzetten om te ondersteunen dat de landbouw gaat verduurzamen. Dat we samen met bestuur van gemeente en bedrijfsleven moeten zoeken naar kansen voor levensvatbaarheid van de landbouw, zonder dat die natuurwaarden aantast.

Een flinke kluif voor alle deelnemers.