Omzien naar elkaar

Een samenleving mag worden afgerekend met hoe die omgaat met mensen die, (even) niet mee kunnen met de eisen die de maatschappij aan mensen opdringt. Bijvoorbeeld door ziekte, een beperking of gewoon door pech

We vinden dat we als gemeenschap verantwoordelijk zijn om sociaal samen te leven, en dat de overheid daarvoor de randvoorwaarden moet verzorgen.

Wij vinden dat jongeren moeten leren om voor zichzelf te zorgen, zonder hierbij ‘gepamperd’ te worden. En ouderen mogen zo lang mogelijk de keuzes maken die ze zelf wensen.

Men moet zich kunnen ontwikkelen zonder dat wetten en regels als dwingend worden ervaren, maar als leidraad.

Voor al deze zaken is de gemeente de afgelopen jaren verantwoordelijk. En voor sommige zaken zelfs deels uitvoerend geworden. Daarvoor is een extra budget ontvangen. Echter; dat is nauwelijks toereikend om die taken uit te voeren.

Voor GroenLinks is het uitgangspunt dat gerechtvaardigde wensen van inwoners leidend zijn en de gemeente dienend. Niemand mag buiten de boot vallen; het welzijn van de inwoners staat voorop. Geld mag niet bepalen hoever de zorg strekt. Dat is namelijk een recht van iedereen.

GroenLinks wil dat inwoners die afhankelijk zijn van een uitkering zo snel mogelijk zelf het heft in handen nemen. Begeleiding naar werk wordt door de gemeente actief gesteund. Ondertussen moet alles worden gedaan om hen die afhankelijk zijn van een uitkering, te helpen.

GroenLinks gelooft niet in tegenprestaties voor uitkeringen. Afhankelijk zijn van een uitkering is geen vakantie vieren en door er eisen aan te stellen wordt het zoeken naar verbetering van de situatie eerder vertraagd dan versneld.

Neem bijvoorbeeld de Bolder. Dit was was eerder vooral een bedrijf om te kunnen werken in een ‘beschermde werksfeer’. Dit kan vanwege landelijk beleid niet meer. De Bolder moet nu de instelling worden die alle werkzoekenden begeleidt op weg naar werk en werkgevers ondersteunt bij het inpassen van personeel. GroenLinks vindt het belangrijk te blijven bekijken of voor dit proces aanpassing of bijsturing nodig is.

Op diverse plaatsen in Nederland worden geëxperimenteerd met het basisinkomen. Het wegnemen van de verplichting om te solliciteren en overbodige papierwinkels zou leiden tot minder stress en een betere gezondheid.

Bij het basisinkomen staan keuzevrijheid, waardering en ontplooiing voor de ontvangers voorop. GroenLinks Texel pleit voor een praktijkexperiment, gebruikmakend van ervaringen bij eerdere/lopende experimenten elders.

Het belang van de Texelse jeugd moet in de schijnwerpers staan. Jongeren verdienen aandacht en niet alleen in financiële zin. Preventie gebaseerd op het IJslandse model moet verkend worden om vervolgens de meest effectieve beschermende maatregelen tegen (excessief) middelengebruik in te zetten. Daarbij hoort een actieve rol van de GGD NH als het gaat om voorlichting over alcohol, drugs en seks op scholen en tijdens festivals.

De vergrijzing van de samenleving stelt steeds meer eisen aan de zorg. De zorgvrager bepaalt wat zijn veerkracht kan versterken om zelfstandig te kunnen blijven. Het doel is mogelijkheden te bieden voor eigen regie, eigen verantwoordelijkheid en participatie met een minimum aan hindernissen.

GroenLinks pleit voor ontschotting van budgetten binnen de gemeente en het op eilandschaal afstemmen met andere spelers (zoals verzekeraars) van budgetten; bevorderen van kwaliteit van leven houdt zich immers niet aan schotten tussen geldstromen. Sterker nog; het heeft daar vooral last van.

Mantelzorgers moeten kunnen rekenen op ondersteuning om overbelasting te voorkomen. Desgewenst in de vorm van betaalde arbeid.