Uitgelicht

Klimaatverandering
Klimaatverandering

De wereld is in beweging, sneller dan ooit. We rollen van de ene crisis in de andere. De financiële crisis is tijdelijk bedwongen, maar het systeem is onvoldoende veranderd. De klimaatcrisis wordt per jaar duidelijker, de records stapelen zich op. Er is een sociale crisis: verschillen in inkomen en bezit nemen absurde vormen aan en nemen jaarlijks toe. De acht rijkste mensen bezitten evenveel als de 3,6 miljard armsten. Ook dat is onhoudbaar.

Gelukkig zijn er initiatieven van mensen die kiezen voor een andere aanpak, een beter houdbaar niveau van consumptie, een duurzame samenleving. Het zijn niet meer de ‘geitenwollen sokken’  types, het zijn steeds vaker (grote) ondernemers en bedrijven. Zelfs de politiek begint voorzichtig te volgen.

Die vernieuwing brengt ook onzekerheid mee. Veel mensen zijn het vertrouwen in de toekomst aan het kwijtraken en op zoek naar houvast. Die vallen terug op oude, conservatieve, (soms extreem-) rechtse waarden. En kunnen daarmee ook aan de jeugd geen echt toekomstperspectief bieden. Populisten krijgen meer stemmers dan ooit, met gevaarlijke gevolgen.

GroenLinks gelooft in vernieuwing en ziet de veranderingen die er in de toekomst gaan komen. Daardoor hebben we ook antwoorden: het kan ook zónder die crises. We kunnen een houdbaar financieel systeem invoeren, de CO2-uitstoot binnen 15 jaar stoppen, we kunnen grenzen stellen aan rijkdom, inkomen en bezit. We kunnen ook aan de jeugd een toekomst bieden. Als we dat willen. GroenLinks is de partij die dat wil. Daarmee biedt GroenLinks een serieus alternatief voor mensen die de houvast kwijtraken. Niet achteruit maar vooruit. Toekomstbestendig!

Wat Jesse Klaver landelijk uitdraagt doen wij op Texel. Ook ons mooie eiland is deel van diezelfde wereld en ook hier gaat een heleboel veranderen. Hier gaan we sneller over op duurzame energie omdat het juist op Texel kan. Wij hebben immers de meeste zon, de meeste wind, getijden, golven, etc. Wat GroenLinks Texel betreft blijft onze ambitie hoog om zo snel mogelijk zelfvoorzienend en duurzaam te worden.

We staan voor deelname aan de Texelse samenleving door iedereen. Wij willen dat graag samen met de jeugd, de generatie van de toekomst, aangaan. Ook voor mensen die het wat moeilijker hebben of die veranderingen maar nauwelijks aankunnen. Het is belangrijk dat de gemeente nog beter klantgericht gaat werken. Met oog voor nieuwe problemen, maar ook voor nieuwe wensen en initiatieven van bewoners. De vernieuwing komt van onderop, de gemeente moet die zo goed mogelijk faciliteren. Het komt nog te vaak voor dat Texelaars 'vanachter het loket en vanuit geldstromen' worden geholpen. GroenLinks Texel vindt dat de vraag van de Texelaar leidend moet zijn. Maatwerk, met tegelijk oog voor het algemeen belang. Dát is GroenLinks!

GroenLinks Texel is een betrouwbare, samenlevingsgerichte en maatschappij-betrokken partij. De Texelse GroenLinksers staan voor wat kwetsbaar is, voor mens en dier, voor natuur en landschap. En zeker voor de jeugd van Texel. Die heeft recht op een veilige leefomgeving en toekomstperspectief. GroenLinks heeft gekozen voor jonge mensen op de lijst en kijkt positief naar de toekomst. GroenLinks staat niet klagend aan de kant of meeschreeuwend met de waan van de dag. Maar komt met concrete én haalbare oplossingen voor het Texel van nu en morgen.

 

Om dit voor elkaar te kunnen krijgen, heeft GroenLinks Texel uw steun nodig. Met uw stem op 21 maart 2018 draagt u bij aan een sociaal en duurzaam eiland, klaar voor de toekomst.