Henny Festen

Commissielid

'De wereld is van iedereen'

Niet alleen om mee te scanderen met de muziek van The Lau, maar om mee te leven. Dat betekent voor mij: * Een samenleving waarin iedereen mee kan doen! Waarin iedereen gelijke kansen, maar ook gelijke vrijheden heeft. Waarin heel veel kan, maar niet alles moet. * Menselijke zorg, waarbij niet alles draait om geld, maar om omzien naar elkaar. * Een maatschappij waarin iedereen de mogelijkheid heeft om een fatsoenlijk bestaan op te bouwen, ook als je op een plek geboren wordt waarin dat onmogelijk gemaakt wordt. Vluchtelingen hebben recht op goede opvang en begeleiding. * We wonen op een prachtig eiland, elke dag ben ik weer blij met mijn keuze om hier weer terug te komen. Fijn dat mijn kinderen hier op konden groeien. Ik sta heel erg achter de kernwaarden van rust, ruimte, en open zichtlijnen. Ik hoop dat ons eiland ook goed toegankelijk blijft voor mensen met een kleinere beurs, het stoort mij dat overal tentplaatsen voor chalets ingeruild worden.