Nieuws

Onze top vier!

De ledenvergadering heeft gestemd over de samenstelling van de lijst. Onze top 4 ziet er als volgt uit:

1. Sander van Knippenberg, onze lijsttrekker

2. Elias Marseille

3. Jaap Vlaming

4. Henry Soyer

Meer nieuws en betere foto's volgen!

Onze kandidaten

De kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 van GroenLinks
 
De Kandidatencommissie(KC) bestond uit Harry van der Weijde en Rikus Kieft(voorz.).
 
Naar aanleiding van de interne werving en de oproep in de TC hebben zich vijf kandidaten gemeld. Deze vijf hebben hun cv en hun ambitie op papier gezet. Er is met allen een gesprek gevoerd.
 
De KC is erg blij met de respons en is van mening dat er een mooie, afwisselende en capabele lijst is ontstaan: personen met veel én personen met weinig politiek-bestuurlijke ervaring, personen op korte termijn inzetbaar, personen met ingroeitijd. Een lijst dus met potentiele groei voor de komende jaren. Helaas hebben zich geen vrouwen aangemeld, dat is erg jammer.

Lees verder

Nieuwsbrief december 2017

Beste GroenLinks leden,

De afgelopen maanden is er door het bestuur, ondersteunt door diverse leden van onze afdeling hard gewerkt, ter voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar.
De programmacommissie heeft een mooi concept-programma geschreven en besproken in bredere kring. Dit heeft geleid tot een evenwichtig programma waarin de GroenLinks idealen duidelijk zijn terug te vinden.
Het bestuur was erg blij dat na onze oproep een aantal leden zich hebben aangemeld als kandidaat raadslid. De kandidatencommissie heeft met deze leden intensief overleg gehad en heeft een concept -kandidatenlijst samengesteld en een kandidaat lijsttrekker.
Oók de campagnecommissie is al enige tijd aan het werk om vanaf half december onze afdeling goed te kunnen presenteren.
Tijd om op de komende Algemene Ledenvergadering hiervan verslag te doen en te komen tot een definitief verkiezingsprogramma, kandidatenlijst en campagneprogramma.
Het concept programma kun je inzien via deze link en is ook te vinden de website.
Het is mogelijk om amendementen in te dienen op het conceptprogramma

De kandidatenlijst wordt jullie enkele dagen voor de vergadering toegezonden.

In deze Nieuwsbrief is een schrijven opgenomen waarin uitleg wordt gegeven over de mogelijkheid tot amendering op het concept programma en de wijze waarop de kandidatenlijst in stemming wordt gebracht.

 

Lees verder

Opkomen voor wat kwetsbaar is

Het concept verkiezingsprogramma 2018-2022

Het is zo goed als klaar!

Op 14 december vergadert de ALV over dit concept en kunnen er nog details wijzigen.

 

Voor het hele programma zie onder standpunten.

Lees verder

Verkiezingsprogramma nagenoeg klaar!

De steunfractie van GroenLinks heeft woensdagavond de laatste hand gelegd aan het nieuwe verkiezingsprogramma. Dat zal eind november of begin december door het afdelingsbestuur aan de leden worden opgestuurd. Dan kan het op 14 december op de ledenvergadering worden besproken en vastgesteld.
 

Lees verder