Nieuws

Afscheid en installatie

Op 24 januari 2019 om 20 uur in het Gemeentehuis is er gelegenheid afscheid te nemen van wethouder Sander van Knippenberg. 

Tevens wordt Jaap Vlaming geinstalleerd als wethouder en Henry Soyer als raadslid.

 

Jaap Vlaming voorgedragen als wethouder

Gemeenteraadslid J. Vlaming voorgesteld als kandidaat wethouder

 

Bestuur en fractie van GroenLinks Texel dragen raadslid Vlaming voor als kandidaat wethouder om de vacant komende plek van wethouder Van Knippenberg in te vullen. De daarmee vacant komende GroenLinks raadszetel zal vervolgens worden ingevuld door de heer Soyer.

 

De coalitiepartijen Texels Belang en VVD ondersteunen deze GroenLinks voordracht, waarmee het coalitieprogramma gecontinueerd kan worden. Het moment van installatie zal door de gemeenteraad worden bepaald.

Wethouder van Knippenberg legt zijn functie neeer

 

Van Knippenberg stopt per 15 februari 2019 met de uitoefening van zijn functie vanwege persoonlijke omstandigheden. “Ik heb met veel plezier het ambt van wethouder bekleed. Het wethouderschap valt op dit moment in mijn leven echter niet te combineren met de persoonlijke omstandigheden waarin ik verkeer. Passend onderwijs voor mijn uitzonderlijk hoogbegaafde dochter is niet direct beschikbaar in deze regio. Zij volgt nu onderwijs in Utrecht, waardoor een baan als wethouder op Texel niet te combineren is met goed vaderschap. Ik kijk daarom uit naar een volgende baan waarbij werk en privé meer met elkaar in balans zijn.”

 

De wethouder ziet vanwege dezelfde reden ook af van een eventuele functie als raadslid, mocht hiervoor een vacature vrij komen.

 

De wethouder heeft hiertoe in goed overleg met het college, de fractie en het bestuur van Groen Links besloten. Vanuit de gemeente laat de burgemeester weten dat zij het besluit betreuren, maar dat zij de beslissing van wethouder van Knippenberg respecteren. Burgermeester Uitdehaag: “Wij nemen afscheid van een wethouder die de afgelopen acht maanden een ontwikkeling heeft doorgemaakt in zijn bestuurlijke kwaliteiten. Een goed voorbeeld daarvan is de wijze waarop wethouder van Knippenberg zich heeft ingezet voor het Onderwijs Centrum Texel.”

 

De coalitiepartijen Texels Belang, VVD en GroenLinks beraden zich over deze nieuwe situatie.

 

 

 

Texelhopper

De Texelhopper; iedereen heeft er een mening over. Ik besloot dat ik als raadslid zelf maar eens de proef op de som moest nemen.  

 

Hier mijn verslag

Parkeren en mobiliteit

Op onze standpunten pagina een nieuw stuk, geschreven door Jaap, over parkeren en verkeerscirculatie.

Facebook pagina

Op onze facebook pagina verschijnen regelmatig berichtjes van uit onze partij. Zo blijf je helemaal up to date. En je kunt ook lezen hoe anderen reageren :)

Pagina's