Standpunten

Standpunten

Werk

Bij toelating van bedrijven moet meegewogen worden: de hoeveelheid werk die het voor de Texelaars oplevert en de belasting voor het eventueel benodigde bootvervoer, de veiligheid, het wegennet en het milieu.

Texel kent steeds meer producenten van lokale natuurlijke (voedsel-)producten. GroenLinks vindt dat lokale initiatieven ondersteund moeten worden.

GroenLinks Texel pleit voor een onderzoek naar de haalbaarheid van het basisinkomen op Texel.

Zorg

GroenLinks Texel hecht veel belang aan preventie: voorkomen is beter dan genezen.

Het belang van de Texelse jeugd dient de komende raadsperiode in de schijnwerpers te worden gezet

Het gaat bij het ontwikkelen van zorgbeleid vooral om het optimaliseren van de kwaliteit van leven

De benodigde zorg en begeleiding wordt zoveel mogelijk gegeven op Texel. GroenLinks Texel wil meer ruimte en geld voor zorg gerelateerd wonen voor ouderen.