In zijn toelichting op de motie memoreerde GroenLinks raadslid Henry Soyer de bestaande compensatieregeling voor gekapte bomen. ‘Nu geldt: een dikke kappen en een dunne terug, een oude kappen een jonkie terug.’ Om zijn betoog te demonstreren hield Soyer een blikje omhoog met een omtrek van zo’n 20 cm.  ‘Dat is de diameter van een terug te plaatsen boom, en dan 1,30 m hoog.’ Hij noemde de omstreden kap van twee volgroeide zilverlindes bij de Thijsseschool als voorbeeld. ‘Die hebben beide samen op borsthoogte een omtrek hebben van 2,90 m. De wethouder zegt nu wel dat er twee worden teruggeplaatst, maar dat zijn veel kleinere van een paar decimeter.’

De aanhef van de motie noemt onder meer de ecologische waarde van volgroeide bomen. Op een volwassen zomereik kunnen 335 verschillende insecten leven, op een Texelse zachte berk 242 soorten. ‘Hou bij compensatie rekening met omvang , ouderdom en ecologische waarde van bomen’, aldus de motie.

Prioriteit heeft volgens Soyer: voorkom dat volgroeide bomen worden gekapt. ‘Het beste is natuur inclusief bouwen, in de planfase kijken naar het aanwezige groen en proberen dat te integreren in het bouwplan, zoals nu gaat gebeuren bij het woon-zorgcomplex aan de Gasthuisstraat. Het daarvoor gemaakte bomen-adviesrapport is een schoolvoorbeeld.’

Maar soms is kappen onvermijdelijk, en dan moet de compensatie volwaardige zijn. Soyer gaf daarvoor een praktisch voorbeelden. ‘Çompenseer een boom met een stamomvang van 100 cm met 5 standaardbomen met een stamomtrek van 18-20 cm. En dan wel graag een soort die de biodiversiteit versterkt.’

VVD commissielid Joost Albers zag de motie vooral als een gebaar naar de actie tegen de kap van de Zilverlindes bij de Thijsseschool. ‘Dit is voor de bühne.’ Soyer liet zich dat niet zeggen. ‘We geven met onze motie een aanzet voor het nieuwe groenbeleid van de gemeente. En ja, de Zilverlindes vallen er ook onder.  Maar die staan niet op zich. In Oosterend is bij de Mulderstraat een hele haag gesloopt en er staan 300 veldesdoorns voor terug. Met die sprietjes is dus voldaan aan het huidige compensatiebeleid. Het gaat dus om veel meer en is niet voor de bühne.’ 
 

Actualisering: Zilverlindes Thijsseschool gekapt.

GroenLinks heeft geen steun gegeven aan een motie van Hart voor Texel om een poging te doen de zilverlindes bij de oude Thijsseschool te behouden. ‘Ik heb de petitie tegen de kap van de zilverlindes van harte ondertekend’, aldus GroenLinks raadslid Henry Soyer, ‘maar ik wil de bouw van het nieuwe Thijssehuis niet vertragen. In de drie weken die ons nu nog rest tot het broedseizoen zal het echt niet lukken de bomen alsnog te behouden.’
PvdA-raadslid Eric Hercules had nog wel een sneer naar Edo Kooiman van Hart voor Texel, de indiener van de motie. Want als wethouder in het vorige college was hij er een groot voorstander van om de oude ijsbaan te veranderen in een parkeerterrein. ‘Daarvoor zouden veel meer karakteristieke bomen gekapt moeten worden, en die blijven nu behouden.’
De motie van Hart voor Texel werd door een overgrote meerderheid van de raad verworpen.

De motie, onder meer van GroenLinks, om bomen voor bomen te vervangen met een gelijke waarde kreeg wel steun van een meerderheid van de raad. Daar stemden Hart voor Texel, VVD, CDA en Koot tegen.