Voor het nieuwe Thijsse cultuurhuis op Texel stelt de gemeenteraad anderhalf miljoen extra geld beschikbaar. Dat gebeurde met steun van GroenLinks.

Het plan ligt er al lang: een cultuurhuis op Texel waar de kunstenschool Artex, de Openbare Bibliotheek, jeugdwelzijn Young4Ever en radio Texel een nieuw onderdak vinden, op de plek in Den Burg waar nu de leeggekomen Thijsseschool staat. Met als achterliggend idee dat in dit Thijssehuis muziek, dans, tekenen & schilderen, lezen, jongeren en media een positief effect op elkaar hebben.

Er ligt een door de gemeenteraad in december 2021 goedgekeurd voorontwerp met een budget van ruim 9 miljoen euro, maar vooral door gestegen bouwkosten moet dat budget met ruim 1,5 miljoen euro omhoog.

Je zou denken, vervelend, zo gaat dat in de huidige tijd van prijsstijgingen. Maar in de Texelse raad werd het een discussie over de vraag: hoeveel hebben we eigenlijk over voor culturele voorzieningen op het eiland?

De fractie van de VVD zwengelde die discussie aan. ‘Dit voorstel is stuitend en exorbitant in een tijd van economische instabiliteit’, aldus Joost Albers in de raadscommissie van begin september. Zijn raadscollega Nick Ran in de raadsvergadering: ‘Dit is een schip van bijleggen. Stel je ambities maar bij.’

GroenLinks dacht er duidelijk anders over. Jacquelien Dros tijdens de raadscommissie: ‘Prijsstijgingen horen er op dit ogenblik bij. Het gaat om een investering voor 40 jaar voor de toekomst van de eilandbewoners. Na forse investeringen in infrastructuur (Nieuwlanderweg, Postweg-red.) is nu terecht cultuur aan bod.’ En fractievoorzitter Ferry Zegel in de raadsvergadering. ‘We hadden liever ook niet dat er extra geld nodig is, maar het Thijssehuis is van belang voor de kwaliteit van leven op het eiland en we zijn blij dat er nu wordt geïnvesteerd in cultuur, toch al een beetje het ondergeschoven kindje op het eiland.’

CDA-raadslid Yvonne Koot vond dat de GroenLinks de prijsstijgingen te gemakkelijk accepteert. ‘Tot welke grens wil je gaan? Veel mensen kunnen dingen daardoor niet doen en moeten keuzes maken.’ PvdA-raadslid Nils Lely reageerde: ‘Het Thijssehuis geeft mensen die niet zo veel te makken hebben de gelegenheid om aan cultuur te doen.’

Uiteindelijk stemde het CDA wèl voor de verhoging van het budget, net als GroenLinks, PvdA, Texels Belang en D66. Alleen VVD en Hart voor Texel waren tegen.