Er zijn nog maar weinig dorpen die hun oorspronkelijke aangezicht hebben behouden: meestal bepalen nieuwbouwwijkjes of witte villawoningen het beeld. Den Hoorn vormt daarop een mooie uitzondering, met zijn kerk en woningen aan de Klif, grenzend aan (schapen)weiden met tuinwallen. Het beschermen waard dus, zo ligt ook vast in gemeentelijke nota’s.
Vijf jaar geleden is bij de vaststelling van een nieuw bestemmingsplan opgenomen dat er op die weiden recreatief medegebruik mogelijk is, indertijd om het boerengolf mogelijk te maken. Dorpsbewoners vrezen dat er vanwege die bepaling allerhande toeters en bellen gaan komen die het dorpsgezicht zullen aantasten. Vandaar de mede door GroenLinks ingediende motie om dat recreatieve medegebruik te schrappen. Deze aanpassing van het bestemmingsplan komt nu ter inzage te liggen.
GroenLinks raadslid Henry Soyer benadrukt dat dit niet betekent dat er geen evenementen kunnen plaatsvinden, zoals een boerenmarkt. ‘Die hebben hun eigen vergunning, en dan gaat het altijd om kortdurende initiatieven.’