De fractie van GroenLinks is niet voor de aanleg van een fietspad langs de oude dijk tussen Redoute en de Hoornderweg. Volgens raadslid Henry Soyer heeft het gebied langs en rond de dijk bijzondere natuurwaarden en is het een van de weinige plekken in het Texelse groene hart waar het nog rustig is. ‘Met een nieuw fietspad verstoren we dit waardevolle stukje Texel.’

Aanleiding voor de discussie over het fietspad was een motie van VVD, D66 en Hart voor Texel om de realisatie van het fietspad op de agenda te zetten. ‘Waarom nu’, was de eerste vraag die Soyer de indieners stelde. Want het college komt nog met een nieuw mobiliteitsplan en gaat het fietspadennetwerk op Texel evalueren. ‘We kunnen dan afwegen of dit nieuwe fietspad past.’

Los daarvan had Soyer verschillende inhoudelijke argumenten tegen het fietspad. Want het stukje oude dijk is niet alleen een waardevol landschappelijk element, de oude graslaag en de aanliggende weidegebieden zijn ook belangrijk voor vogels en bijzondere planten. ‘Het gebied geldt als scholekster-kerngebied en weidevogel-graslandgebied.’ En er groeien ook bijzondere planten en paddenstoelen. ‘Op en rond de dijk is sprake van een oud gebied dat geldt als bijzonder kruidenrijk grasland. Er komen ook bijzondere paddenstoelen voor, bijvoorbeeld de Granaatbloemwasplaat. Komt hier een fietspad, dan gaat er met de aanleg veel kapot en bij gebruik is het gedaan met de rust.’

Een ander argument is dat er nu op de dijk een wandelroute is (‘Skeep en lantskap’) waar zonder ander verkeer kan worden genoten van Texelse groene landschap. ‘Dat gaat verloren met een druk bereden fietspad waar ook solexen, bakfietsen en schoolklassen overheen mogen gaan.’

Opmerkelijk is dat het fietspad een van de weinige onderwerpen is waarover de partijen die de coalitie vormen verdeeld zijn: GroenLinks en PvdA willen het fietspad niet, Texels Belang wel. 
Uiteindelijk staakten de stemmen in de gemeenteraad van april, ook CDA en GroenZwart stemden tegen. Blijven de stemmen in de gemeenteraad van mei staken, dan is de motie verworpen en komt het fietspad er dus niet.