In de raadsvergadering van 19 April is Gijs Berger voor GroenLinks benoemd als tijdelijk raadslid. Door omstandigheden is Ferry Zegel momenteel niet in staat om zijn functie als raadslid goed uit te voeren en heeft hierom besloten om zichzelf tijdelijk te laten vervangen zodat er geen kostbare stem verloren gaat. Een vervanger wordt benoemd voor een periode van 16 weken, hierna zal Ferry terug keren in de raad.

Tot die tijd hebben we Gijs, die de fractie al een jaar ondersteunt als commissielid, bereid gevonden om hem vervangen als raadslid. Jacquelien Dros zal de taken als fractievoorzitter tijdelijk op zich nemen.