Voor het maken van een omgevingsvisie wil GroenLinks-wethouder Rikus Kieft veel energie stoppen in participatie van de Texelse bevolking. Sommige partijen in de gemeenteraad vinden dat overbodig.

De omgevingsvisie legt vast hoe Texel zich moet gaan ontwikkelen. Daarbij gaat het om zaken als landschappelijke kernwaarden, biodiversiteit, landgebruik, mobiliteit, economie en vestigingsklimaat. Dit raakt dus ieders directe leefomgeving, vandaar de wettelijk voorgeschreven participatie van de bevolking. GroenLinks-wethouder Rikus Kieft wil daar ook serieus mee aan de slag. ‘Ik zie het als een uitdaging om te zien of we de Texelse bevolking zo intensief mogelijk bij het maken van onze toekomstvisie kunnen betrekken’, zei hij in een eerder interview (lees ‘Aanpak
omgevingsvisie Texel op de rails
’).

De fracties van VVD en Hart voor Texel zagen er niet veel in. ‘De bewoners lopen hier niet warm voor’, aldus VVD-raadslid Albert Huisman. En volgens hem was er in 2019 al eerder door bewoners geparticipeerd. ‘Ga met die resultaten aan de slag. Een consultatieronde volstaat.’ Waarbij hij zelf vaststelde dat er in 2019 slechts 57 bewoners hadden deelgenomen. (De juiste feiten zijn: 459 deelnemers, waarvan 57 tijdens een bijeenkomst).

GroenLinks fractievoorzitter Ferry Zegel dacht er duidelijk anders over: ‘Voor ons is burgerparticipatie niet oude verslagen op een rij zetten en dan de beste burger vragen wat die er van vindt. Voor ons is burgerparticipatie actief overleg met bewoners, actuele meningen/belangen in kaart brengen en afwegen, mét bewoners visie en plannen ontwikkelen.’
En wethouder Kieft: ‘Er is een essentieel verschil tussen participatie en bewoners laten oordelen over een aan hen voorgelegde nota. Bij dat laatste is het niet meer dan een avond inspreken op een vooral door ambtenaren voorbereid stuk, bij participatie ga je bij het begin met betrokkenen om tafel, en vervolgens heb je het over hun wensen, ideeën en taboes voor hun leefomgeving en neem je dat als uitgangspunt om een visie te ontwikkelen.’

De CDA-fractie had een ander bezwaar. Omdat de participatie wordt opgezet vanuit de zes dorpskernen en het daarbij behorende landelijk gebied, vreesde zij dat de dorpelingen de beheerders van het landelijk gebied (lees de boeren) zouden gaan overrulen. Kieft noemde die vrees ongegrond. ‘Mocht zo iets toch gebeuren, dan heeft u als gemeenteraad altijd het laatste woord.’

Uiteindelijk stemde een ruime meerderheid van de gemeenteraad voor de participatie, VVD-er Huisman, het CDA en Hart voor Texel waren tegen.