Vrijdagavond 10 maart werd een oude traditie in ere hersteld: politiek café!  Same met PvdA Pro Texel organiseerden we deze avond. Wat goed om te zien dat de samenwerking niet alleen in de coalitie van de gemeenteraad werkt maar dat ook met plezier daarbuiten de handen ineen worden geslagen om sterker naar voren te komen en elkaar te stimuleren. Eén en één is drie! De sfeer was prima en het was goed om te zien dat er nogal wat mensen aanwezig waren die zich oriënteren op waar we als linkse partijen mee bezig zijn.

Ook inhoudelijk was het een boeiende avond. Oceanograaf Sjoerd Groeskamp probeerde een antwoord te geven op de vraag of Texel in de toekomst nog zal bestaan. Op overtuigende wijze liet hij aan de hand van wetenschappelijke gegevens (feiten, mensen!) zien dat het door menselijke activiteit stijgende CO2 gehalte in de atmosfeer de zeespiegel zal doen stijgen en op termijn wel degelijk een reële bedreiging is voor laaggelegen gebieden, en dus ook voor de Waddeneilanden.
Het is dus noodzakelijk die stijging om te buigen, en dat heeft uiteraard grote gevolgen voor onze levensstijl. Dingen die we eigenlijk wel weten, maar het was goed om dat duidelijk onderbouwd te zien. 
Aan ons om deze boodschap te vertalen in daden en beleid! 

Gedurende de avond hebben we ook mogen genieten van heerlijke vegan hapjes verzorgd door Witlof Foodbar en aansluitend is er nog gezellig nagepraat en geborreld. 

Dit was dan een avond met een duidelijk thema dat veel mensen aanspreekt, en zo zijn er nog wel meer thema’s die op Texel in dit format uitgediept kunnen worden. Wat ons betreft absoluut voor herhaling vatbaar!

Eric Hercules en Jacquelien Dros in gesprek
Eric Hercules en Jacquelien Dros tijdens het politiek cafe