‘Een mooi initiatief dat we graag steunen’, aldus GroenLinks fractievoorzitter Ferry Zegel in reactie op de motie van D66 om op Texel een proef te houden met een windwokkel. Maar in de coalitie lag het onderwerp problematisch. ‘Het is nu nog te vroeg, we wachten het nog te organiseren burgerberaad over duurzame energie af’ aldus fractievoorzitter Mariët van der Werf van Texels Belang.

De reactie van GroenLinks wethouder Rikus Kieft op de D66-motie gaf de doorslag. ‘Wellicht is een pilot met een windwokkel toch haalbaar. En al kun je de vraag stellen wat je er aan hebt voor de totale energievraag op Texel, voor een individuele persoon kan het wel helpen om in de eigen energiebehoefte te voorzien.’ Terzijde, een windwokkel levert volgens fabrikanten 2000 tot 3500 kWh per jaar op, gemiddeld is het gebruik van een huishouden zo’n 2900 kWh.

Kieft maakte zijn voornemen vervolgens concreet: in mei komt hij met een toetsingskader waar een pilot windwokkels op Texel aan moet voldoen (denk aan grootte, wijze van plaatsing, afstand tot buren, meten van geluid en opbrengst), en met een voorstel en budget om op gemeentegrond of grond van het hoogheemraadschap een proef te starten met zo’n wokkel. Dat kan zowel in de bebouwde kom (bij gemeentewerken in Den Burg of de haven van Oudeschild), of in het buitengebied (de rioolwaterzuivering). De proef moet duidelijkheid geven over de energieopbrengst, over eventuele overlast door geluid of trillingen, en of de wokkel bestand is tegen de soms typisch Texelse weersomstandigheden.

Dat er nu iets met een windwokkel gaat gebeuren kan – hoe bescheiden ook – toch wel worden gezien als een doorbraak. Want de afgelopen jaren sneuvelden voorstellen om op Texel iets te doen met windenergie steevast op een raadsmeerderheid. Dat gebeurde bijvoorbeeld met een eerder besluit om een referendum over windenergie te organiseren (juni 2021), en met voorstelen van GroenLinks en D66 over kleine windmolens (november 2021). 
Om de impasse te doorbreken is in het programma van de nieuwe coalitie van GroenLinks, PvdA en Texels Belang een burgerberaad over de toekomstige energievoorziening voor Texel opgenomen. Dat burgerberaad gaat er ook zeker komen, maar heeft wel tijd nodig, en dat zou betekenen dat er tot er een uitkomst is verder niets kon gebeuren anders dan – op zich ook belangrijk – het isoleren van woningen en het plaatsen van zonnepanelen op daken. Met de windwokkels wordt mogelijk nu toch een extra stapje gezet.