Aanleiding voor de discussie over de garnalenvisserij was een motie van VVD en Hart voor Texel (HvT) die de gemeente vraagt de Texelse garnalenvissers maximaal te ondersteunen. Wat speelt is dat ze een nieuwe Natuurvergunning nodig hebben om op de Waddenzee, Natura2000-gebied, te kunnen vissen. Tot eind september geldt een gedoogvergunning, maar die dreigt voor de rechter onderuit te gaan omdat natuur- en milieuorganisaties die aanvechten. ‘Iedere dag kan de laatste zijn dat ze mogen uitvaren,  we moeten dat voorkomen’, aldus Edo Kooiman van HvT. 

‘We zien de economische en culturele waarde van de visserij voor Texel en hopen dat deze behouden blijft’, zo begon GroenLinks fractievoorzitter Ferry Zegel zijn reactie op de motie. ‘Maar wel zonder schade voor de natuur van de Waddenzee. En dat is ook de kern van de natuurvergunning: je moet aantonen dat je met je activiteiten geen schade aanricht in Natura2000-gebied.’

Natuurdoelen overeind houden
Zegel verwees naar verschillende rapporten die gaan over de natuurgevolgen van de garnalenvisserij op de Waddenzee. ‘Dat zijn serieuze studies met wetenschappelijke feiten, die kunnen we niet ontkennen.’
Kooiman had geen behoefte aan discussie over al die studies. ‘Dat moet de rechter maar uitzoeken. Tot die tijd moeten de vissers door kunnen gaan.’

Zegel vond dat iets te gemakkelijk. ‘De natuur in de Waddenzee heeft niets aan de motie zoals die nu voorligt, en de vissers helemaal niet, en we zullen de motie daarom niet steunen.’ Hij pleitte voor een ander soort motie. ‘Laten we het college verzoeken om garnalenvissers zo veel mogelijk en actief te ondersteunen om samen met natuurorganisaties en Rijkswaterstaat, de beheerder van de Waddenzee, te kijken hoe de natuurdoelstelling gehaald kan worden en er tegelijk gevist kan blijven worden. Daar hebben de vissers wel iets aan.’

In de discussie kwam verantwoordelijk GroenLinks wethouder Rikus Kieft met nog een andere invalshoek. ‘Een sector die het nog veel moeilijker heeft is de Noordzeevisserij. De vraag daar is niet meer of die visserij nu wel of niet slecht is voor de natuur, maar hoe een visserijgemeenschappen waar een economische poot onderuit zakt is te ondersteunen door het vinden van nieuwe vormen van economie, werkgelegenheid en handel. De uitkomst van die discussie is ook voor de haven van Oudeschild heel belangrijk.’

Meer over de wetenschappelijke studies waar Ferry Zegel naar verwees is hier te vinden

Actualisering: Raad steunt garnalenvissers
De gemeenteraad van februari heeft unaniem, dus ook met steun van GroenLinks, een motie aangenomen die de garnalenvissers ondersteunt. Reden voor GroenLinks: de tekst van de motie is sterk aangepast. De motie pleit er nu voor om samen met de vissers en visserijgemeenschap alternatieven te verkennen die de visserij vitaliteit bieden en de bedrijvigheid in de haven continuïteit. Dat is dus veel breder dan het louter luiden van de noodklok zoals in de eerdere motie was voorgesteld. ‘Met deze nieuwe motie bieden wij de visserij perspectief’, aldus GroenLinks fractievoorzitter Ferry Zegel.