In de petitie van LTO en TOP, waarin zij zich verzetten tegen een Nationaal park Texel, staat de volgende zin: ”Nationaal Park Duinen van Texel (verder NP) heeft plannen gepresenteerd om heel Texel tot NP te maken”. Met de petitie roepen diverse Texelse organisaties de provincie op om de minister te adviseren dit niet te doen.

In een eerder stadium heeft Texel 2010 in de gemeenteraad een motie ingediend met ongeveer dezelfde lading. Zoals we allemaal in de toespraak van de voorzitter van het NP bij de raadscommissie hebben kunnen horen is er geen sprake van een voorstel, hooguit van een mening dat een groter NP, heel Texel omvattend, meer waarde zou hebben.

Er zijn geen voorwaarden bekend en er is nog geen enkel suggestie gedaan voor de invulling van een Nationaal Park Texel.

GroenLinks Texel is van mening dat op deze manier onnodig onrust wordt aangewakkerd. De zin in de petitie waarin gesuggereerd wordt dat er concrete plannen zijn voor het Nationale Park op Texel kan ons inziens niet anders worden aangeduid dan als ‘Fake News’.

Daar komt nog bij dat GroenLinks Texel zich afvraagt hoeveel recht LTO en TOP hebben om op voorhand te doen alsof zij op Texel de dienst uitmaken. Hiermee proberen deze maatschappelijke organisaties de gemeenteraad min of meer buiten spel te zetten, die een duidelijk standpunt heeft ingenomen over dit onderwerp.

Naar onze mening is de petitie voorbarig, gaat die voorbij aan de bestuurders die daarvoor nog maar net zijn gekozen en wordt de mogelijkheid om open discussies te voeren over wenselijke- of onwenselijke toekomstscenario’s uitgesloten door teksten zoals die in de petitie.

Wij zijn voor een open discussie gebaseerd op informatie en feiten. U ook?