Voor commissielid Erik Polderman van Hart voor Texel is het een uitgemaakte zaak: ‘Zorg dat alle kinderen kunnen zwemmen. Niet zozeer voor het diploma, maar zodat ze zich waterveilig voelen.’ 

Traditioneel zorgde het schoolzwemmen daarvoor, maar dat is ruim tien jaar geleden afgeschaft omdat de basisscholen het een te grote belasting voor en verstoring van het lesrooster vonden. Polderman. ‘We vragen om een onderzoek, dus kijk ook naar andere mogelijkheden om het zwemmen te leren.’