“ Leefbaar toerisme, betaalbare woningen, geloofwaardig klimaatbeleid en investeren in landschap en biodiversiteit. Daar zet ik mij voor in. ”

Sinds 2003 woon ik met partner Ina Vader op dit mooie eiland, eerst in het buitengebied, nu in Den Burg. Texel is het eiland van de menselijke maat, waar nu nog meer sociale samenhang is dan aan de overkant. Een eiland waar we People Planet Profijt heel goed in balans kunnen brengen, als we dat echt willen. Ik heb altijd al interesse gehad in hoe we samen onze leefomgeving vormgeven. Ik was mede-oprichter van de duurzame energie coöperatie TexelEnergie, van de landelijke duurzame energie unie (DE Unie, nu OM geheten), en van de zorgcoöperatie Texel Samen Beter. Het eerste voorstel over de Texelse kernwaarden is van mijn hand.

Die kernwaarden worden nu vooral landschappelijk ingevuld. Ik vind dat die nog niet af zijn. We hebben wel kernwaarden voor rust ruimte en natuur, maar niet voor sociaal geluk, niet voor de veerkracht van onze samenleving, niet voor wonen, en niet voor maatschappelijk verantwoord ondernemen op Texel. En door de toenemende toeristische druk op onze omgevingskwaliteit wordt dat nu wel urgent. Natuurlijk is toerisme een belangrijke kurk waar Texel economisch op drijft, maar het moet wel leefbaar blijven. Zonder toerisme is Texel een arm eiland. We moeten zorgen dat Texel ook voor de komende generaties met het toerisme een goed verdienmodel heeft. Dat verplicht ons om goede voorouders te zijn, het eiland zorgvuldig te beheren en intact over te dragen. Free riders onder de ondernemers die niet voor het eiland aan het werk zijn maar vooral voor de eigen portemonnee, ten koste van de kernwaarden en van woon- en recreatief plezier van Texelaars en toerist, moeten leren dat we dat niet willen op Texel. Ondernemen? Graag, maar dan wel verantwoord, met rendement voor zowel ondernemer als voor de Texelse samenleving.

Ik heb werkervaring bij ministeries, provincies en gemeenten, landschapsorganisaties en ondernemers. Ik ben ook op Texel al in totaal een jaar of tien politiek actief, bij GroenLinks. Heel leerzaam, en heel veel mogelijkheden om bij te dragen aan de kwaliteit van onze samenleving.

Ons verkiezingsprogramma 2022 Groen en Sociaal Texel bevat de hoofdlijnen voor de komende jaren: leefbaar toerisme, betaalbare woningen, geloofwaardig klimaatbeleid en investeren in landschap en biodiversiteit. Daar sta ik volledig achter en daar zet ik mij voor in.

Rikus over toerisme Afspelen op YouTube