Onze fractie zit niet stil en neemt regelmatig intiatieven. Zo stellen we vragen en brengen we moties en initiatiefvoorstellen in.

Vragen Datum vraag Onderwerp vindplaats antwoord                 20062019 Amendement Ja mits bij begrotingsvoorstellen met TB, VVD   17042019 WENS haalbaaheidsonderzoek huisvesting leraren     02042019 Aandacht voor MAB omwonenden brieven aan de raad   13092018 Waarde zonneplanelen en WOZ     05092018 Aandacht voor bewust insectenbeheer brieven aan de raad   08092018 Reactie op zienswijze JBT https://www.facebook.com/GLTexel/   06092018 Huisvesting voor jongeren https://www.facebook.com/GLTexel/   04092018 Regeldruk vergunningen https://www.facebook.com/GLTexel/ 13092018 27082018 Sgnalen knelpunten jeugdhulpverlening     21082018 Zelfvoorziendendheid energie, voortgang?   22082018 11072018 Amendement Laagwaalderweg bouwvlak     10072018 Recyclebaar plastic   03082018 18062018 Tekortschieten passend onderwijs https://www.facebook.com/GLTexel/   11052018 Daklozen op Texel   24052018

 

Moties  

 

Datum samen met onderwerp uitkomst         10072019 GL, VVD, TB, PvdA Meer woningen lokatie Kompasschool   20062019 GL, VVD, TB Info avonden voor inwoners aangenomen 20062019 GL, TB, VVD Geen gekleum meer tussen trein en boot aangenomen 19122018 GL, TB, VVD Woningbouw lokatei Kompasschool aangenomen 19122018 GL, VVD, TB Vrijkomende schoollokaties benutten aangenomen 19092018 door PvdA, steun GL en CDA Conexxion aangenomen 19092018 GL, PvdA, CDA Kinderpardon aangenomen 19092018 GL, TB, VVD jaarlijks besluiten beheersplannen/maatregelen aangenomen 19092018 GL, PvdA, D66 Groen nog groener aangenomen 19092018 GL, D66, PvdA Windsingels aangenomen 18042018 GL, D66 Bomenkap aangehouden 21022018 GL, PvdA Texelpas kinderen minima aangehouden 21022018 GL, D66, PvdA Sociale kredieten socialer aangenomen 21022018 GL, D66 Meedenken omwonenden verworpen 21022018 GL, D66, Sterk Texel Statiegeld op petflessen aangenomen 12072017 GL, D66, PvdA, CDA Texelse jeugd verdient geluk aangenomen