Wat doen we in de gemeenteraad

Onze fractie zit niet stil en neemt regelmatig intiatieven. Zo stellen we vragen en brengen we moties en initiatiefvoorstellen in.

Vragen

Datum vraag Onderwerp vindplaats antwoord
       
13092018 Waarde zonneplanelen en WOZ    
08092018 Reactie op zienswijze JBT https://www.facebook.com/GLTexel/  
06092018 Huisvesting voor jongeren https://www.facebook.com/GLTexel/  
04092018 Regeldruk vergunningen https://www.facebook.com/GLTexel/ 13092018
27082018 Sgnalen knelpunten jeugdhulpverlening    
21082018 Zelfvoorziendendheid energie, voortgang?   22082018
11072018 Amendement Laagwaalderweg bouwvlak    
10072018 Recyclebaar plastic   03082018
18062018 Tekortschieten passend onderwijs https://www.facebook.com/GLTexel/  
11052018 Daklozen op Texel   24052018

 

Moties

 

 

Datum samen met onderwerp uitkomst
       
19092018 door PvdA, steun GL en CDA Conexxion aangenomen
19092018 GL, PvdA, CDA Kinderpardon aangenomen
19092018 GL, TB, VVD jaarlijks besluiten beheersplannen/maatregelen aangenomen
19092018 GL, PvdA, D66 Groen nog groener aangenomen
19092018 GL, D66, PvdA Windsingels aangenomen
18042018 GL, D66 Bomenkap aangehouden
21022018 GL, PvdA Texelpas kinderen minima aangehouden
21022018 GL, D66, PvdA Sociale kredieten socialer aangenomen
21022018 GL, D66 Meedenken omwonenden verworpen
21022018 GL, D66, Sterk Texel Statiegeld op petflessen aangenomen
12072017 GL, D66, PvdA, CDA Texelse jeugd verdient geluk aangenomen