Het wekte nogal wat verbazing toen bleek dat in de gemeente Wijdemeren een bijstandsgerechtigde die van haar moeder wekelijks een tas met boodschappen krijgt, wordt gekort op haar uitkering. Toont de overheid zich hier - net als bij de toeslagenaffaire - van haar meest hardvochtige kant?
Bestaande regelgeving is de boosdoener, en een ruimte meerderheid van de Tweede Kamer heeft het voorstel van de SP overgenomen om in de regels een vrijstelling op te nemen voor giften tot een totaal bedrag van € 1200. 

Nu duurt verandering van landelijke regels al gauw anderhalf jaar, reden voor PvdA en GroenLinks om die vrijstelling alvast op Texel mogelijk te maken. Belangrijkste motief: schep duidelijkheid dat je op Texel een bijstandsgerechtigde blij mag maken met een cadeautje. PvdA-raadslid Dries Veltkamp: ‘Mensen of instanties die nu iets voor een bijstandsgerechtigde willen doen vragen zich af, volgt er straks een korting? Die vrees willen we wegnemen.’ Rikus Kieft van GroenLinks: ‘Het valt alleen maar toe te juichen wanneer het bestaan van een bijstandsgerechtigde iets draaglijker wordt gemaakt.’
De motie van PvdA en GroenLinks werd door een meerderheid van de raad gesteund. Alleen de VVD stemde tegen.