Windenergie op Texel houdt de gemoederen op het eiland al jaren verdeeld, reden voor GroenLinks om te pleiten voor een referendum. Dat voorstel kreeg vorig najaar ook steun van de gemeenteraad. Het referendum zou samenvallen met de verkiezingen voor de Twee Kamer.

Inmiddels heeft het college van B&W anders besloten: het referendum gebeurt een jaar later tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2022, en er wordt één mogelijke locatie aangewezen.

In vragen aan het college heeft de GroenLinks fractie er geen goed woord voor over:
-    Hoezo uitstel naar 2022, de afspraak was bij de komende Kamerverkiezingen?
-    Hoezo koppelen aan de gemeenteraadsverkiezingen? Dan maak je er een politiek item bij uitstek van, terwijl het nu juist de bedoeling was om Texelaars onbevangen te laten oordelen.
-    Hoezo één locatie, en hoezo bepaalt het college die? Zorg dat eiland-breed wordt geïnventariseerd wat de mogelijkheden en beperkingen voor windturbines zijn, zodat bewoners goed geïnformeerd hun mening kunnen geven.

GroenLinks roept het college op het referendum uiterlijk augustus 2021 te houden – maart is inmiddels niet meer haalbaar.  Zo is vermenging met de verkiezingscampagne toch te voorkomen. En GroenLinks wil dat de voorgelegde keuzes in het referendum eerst door de gemeenteraad worden goedgekeurd.