Aanleiding voor het pleidooi was de evaluatie van en de visie voor het sociaal domein: alle activiteiten van de gemeente Texel om sociaal welbevinden en gezondheid op het eiland te bevorderen. GroenLinks raadslid Rikus Kieft benadrukte tijdens de raadsvergadering van februari vooral de samenwerking met de maatschappelijke partners die op dit gebied actief zijn, zoals de Coalitie Positieve Gezondheid Texel, Texel Samen Beter, de Stichting Texels Welzijn, Yopung4Ever en de Sportstichting Texel. ‘Betrek die partners bij de besluitvorming, maak het beleid samen.’
Inmiddels wordt door die organisaties gewerkt aan het programma Gezond Texel 2030. Kernwoorden daarin zijn veerkracht - mensen kijken naar elkaar om en helpen elkaar, integraal zorgaanbod - geen bureaucratische verkokering, en gedeelde visie - ook werkgevers, verenigingen en scholen gaan ermee aan de slag, zie onder andere de Texelse Courant en Welzijn op recept. Volgens Kieft is dit een prachtig cadeau voor de gemeente. ‘Pak het uit en ga ermee aan de slag.’