Het voorstel om iets te doen met die regenboogkleuren werd gedaan bij de raadsbespreking van de hernieuwde inrichting van de Emmalaan - daarover straks meer. Juist die locatie noemde Zegel bij uitstek gepast. ‘Met de scholen en de sporthal is het een plek waar heel veel jongeren komen. Het gaat om een permanent statement waarmee we diversiteit, acceptatie en inclusie op Texel verder onder de aandacht brengen en bevestigen.’

Zebrapad
In eerste instantie was het voorstel van de drie fracties om het intensief gebruikte zebrapad op de Emmalaan bij de Haffelderweg van regenboogkleuren te voorzien. Zodat iedereen die erover loopt naar school of het gemeentehuis dit visitekaartje van het eiland kan ervaren. Andere fracties, en ook het College van BenW zagen dat echter niet zitten, waarbij zowel verkeerstechnische argumenten als ‘waar is dat nu voor nodig’-argumentaties door elkaar heen speelden. 

Verkeerstechnisch zou een zebrapad met regenboogkleuren tussen de bekende witte vlakken minder duidelijk zijn, zo argumenteerde wethouder Cees Hooijschuur (Texels Belang). ‘Er is al genoeg gedoe rond de Emmalaan, laat de weg nu maar verder met rust’, aldus fractievoorzitter Mariët van der Werf van Texels Belang. Zij suggereerde regenboogkleuren op het fietspad achter de OSG. Later zei haar partijgenoot Cees Hoogerheide: ‘Voor de LHBTI-gemeenschap is dit te veel van het goede.’ 

‘Voor mij is het helemaal geen issue hoe iemand zijn leven inricht, je bent wie je bent en je houdt van wie je houdt’, aldus VVD-raadslid Albert Huisman. ‘Een regenboogzebrapad voegt niks toe, al begrijp ik dat sommigen wel waarde hechten aan de symbolische betekenis en zich daardoor gesteund voelen. Ik had echter een ander voorstel verwacht, want voor de problemen op de OSG lost dit niks op. Het is een sympathiek gebaar, en willen we een symbolische daad stellen, leg dan zo’n pad aan op een stoep of een plein.’

Zo zag het er naar uit dat er bij stemming net geen meerderheid voor het voorstel zou komen, namelijk zeven voor (GroenLinks, PvdA en D66) en zeven tegen (Texels Belang, VVD, CDA en Hart voor Texel). Van de Wetering vroeg daarop om een schorsing, en de drie fracties kwamen vervolgens met het voorstel om de stoep van de Emmalaan langs de OSG van regenboogkleuren te voorzien. Alle verkeerstechnische argumenten komen daarmee te vervallen, en zowel Texels Belang als VVD hadden zelf al gesuggereerd om de regenboogkleuren op zo’n soort plek aan te brengen. Een volgende raadsvergadering moet blijken of de raad hier wel in meerderheid voor zal zijn.