Zo begon GroenLinks fractievoorzitter Rikus Kieft afgelopen commissievergadering zijn toelichting op het zes pagina’s tellende voorstel voor de Toekomstvisie toerisme (lees meer hierover op Texels toerisme in goede banenhttps://texel.groenlinks.nl/nieuws/texels-toerisme-goede-banen).

Waarom floreert het toerisme op Texel? Dat is te danken aan de combinatie van mensen, cultuur, landschap en natuur op het eiland. ‘Zie dat als ons ecosysteem. Maar dat kan uit balans raken, en daardoor instorten.’

Volgens Kieft is de drukte die mensen ervaren en die hier en daar de grens van het acceptabele bereikt zo’n risicofactor voor het Texelse ecosysteem. ‘We moeten daarom veel preciezer weten waar en hoe die overlast wordt ervaren, zodat we er ook iets aan kunnen doen.’
Vandaar zijn voorstel voor het introduceren van een druktemeter en het monitoren van de kwaliteit van de kernwaarden als rust en ruimte, rijkdom aan natuur en cultuurlandschappen, enzovoorts. ‘We moeten zorgen dat het Texelse ecosysteem in stand blijft voor toekomstige generaties.’

Andere fracties reageerden positief, namen bijvoorbeeld het woord ‘verfrissend’ in de mond (fractie Koot). Tegelijk blijkt dat raadsleden het ongemakkelijk vinden wanneer ze zich meer over visie dan concrete beleidsvoorstellen moet uitspreken. Het verst daarin ging wethouder Huisman (VVD). ‘Hoe moet ik zo’n druktemeter aanpakken, wat kan ik met het monitoren van onze kernwaarden, is het allemaal wel uitvoerbaar’, zo reageerde ze.

Kieft: ‘Uw reactie geeft precies aan waarom ons voorstel zo hard nodig is. U duikt gelijk de uitvoering in. Maar eerst moet je weten waarom je iets doet en waar je het precies over hebt. Je hebt dus informatie nodig, en op Texel is er deskundigheid en betrokkenheid genoeg om die te verzamelen. Uitvoering is het probleem niet, de vraag is of je het ook wilt.’
Raadscommissies nemen geen besluiten, en het vervolg is dat Rikus Kieft nu met andere fracties in overleg gaat om zijn voorstel om te zetten in amendementen waarover de gemeenteraad volgende week kan gaan besluiten.