Politiek kent soms ondoorgrondelijke wegen. Een week geleden vroegen diverse fracties, waaronder die van PvdA en VVD, om behapbare voorstellen en een week later laten die fracties en Texels Belang weten dat ze die allemaal zullen wegstemmen ‘omdat ze niet passen in de procedure’. De indieners van die amendementen ontploften bijna. ‘Al ons werk is voor niks geweest!’

Onderwerp is het toerismebeleid, voor Texel een topprioriteit. De verantwoordelijke wethouder Huisman (VVD) consulteert alle betrokkenen. De voorstellen die ze daaruit destilleert gaan volgens GroenLinks niet ver genoeg. ‘U neemt de signalen dat mensen het te druk vinden en overlast ervaren niet serieus genoeg’, aldus Rikus Kieft. De fractie komt vervolgens met eigen voorstellen (lees: https://texel.groenlinks.nl/nieuws/texels-toerisme-goede-banen). Bij de bespreking in de raadscommissie vorige week vallen lovende woorden (lees: https://texel.groenlinks.nl/nieuws/toerisme-zet-texel-onder-druk) en er wordt afgesproken om met besluitbare amendementen te komen. Ook wethouder Huisman dringt aan op ‘uitvoerbare voorstellen’. 
Maar gisteravond tapten de coalitiefracties plotseling uit een heel ander vaatje. ‘U moet het aan het college overlaten om beleid te formuleren, we zullen alle amendementen wegstemmen’, aldus PvdA-fractievoorzitter Veltman. De wethouder zegt dat sommige amendementen ‘te veel op uitvoering zijn gericht, terwijl het eerst gaat om visie.’ 
Logischerwijs reageerden de indieners stomverbaasd, met procedureel  gesteggel als resultaat. Uiteindelijk werd besloten alle amendementen aan te houden, tot de wethouder met een eigen visie komt voor het toerismebeleid.
‘Ongelooflijk stom’, noemt Rikus Kieft de gang van zaken. ‘Om op zo’n manier om te gaan het onderwerp dat voor Texel zo belangrijk is. De aanpak van de wethouder zwalkt, de coalitiefracties leveren een streek. Zo ga je niet op zoek naar een gemeenschappelijke visie.’