Nieuws

Hoe gaat de campagne er uit zien?

GroenLinks werkt aan opzet campagne-plan
De campagne-commissie van GroenLinks-Texel heeft de afgelopen weken een eerste opzet gemaakt voor campagne-activiteiten voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart.
 

__________________________________________________________

Lees verder

Niet meer, wel ander toerisme voor Waddengebied

Door Judith Ploegman

Gepubliceerd: Donderdag 02 November 2017, 10:00 uur, Texel Plaza
 
Niet méér toeristen, wel meer van het soort toeristen dat interesse heeft in duurzaamheid en in de uniciteit van het Waddengebied. Dat is de voetnoot die het college van B&W plaatste bij de evaluatie van de aanjaagfunctie Werelderfgoed Waddenzee.
De aanjaagfunctie Werelderfgoed Waddenzee is bedoeld om mensen bewust te maken van de cultuur, de geschiedenis en de kernkwaliteiten van het Waddengebied. Het is een onderdeel van het programma ‘Naar een rijke Waddenzee’, in het leven geroepen door de Waddenprovincies, de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat en een coalitie van natuurorganisaties (zie ‘gerelateerde links’).

 

Lees verder

Verkiezingsprogramma in voor-laatste fase

De steunfractie van GroenLinks heeft afgelopen woensdagavond een tweede bespreking gewijd aan de teksten van het verkiezingsprogramma 2017 - 2021. Vorige week was ongeveer de helft van de teksten besproken, en deze week de tweede helft. Daarbij zijn de eerste concept-teksten op een aantal punten aangescherpt en verduidelijkt. Ook zijn enkele paragrafen toegevoegd.

Lees verder

Nieuwsbrief Groenlinks Texel / uitnodiging ledenraadvergadering oktober 2017

 

Beste leden,

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart a.s. hebben we een volle nieuwsbrief voor u. 

Allereerst nodigen we u uit voor een Algemene Ledenvergadering op 14 december. Exacte tijd en locatie zullen nog worden bekend gemaakt. Een groot deel van de avond zal in het teken staan van het vaststellen van het verkiezingsprogramma; tevens zal de kandidatenlijst aan u worden voorgelegd.

Verdere mededelingen op een rijtje:
-  De website van GroenLinks Texel is in de lucht. Via deze website wordt u op de hoogte gebracht van de laatste nieuwtjes, kennismaken met de meest betrokken medewerkers, te zijner tijd het verkiezingsprogramma lezen, enz.
Het adres van de website is: https://texel.groenlinks.nl/

-  Onze Facebookpagina Groenlinks Texel wordt gebruikt om informatie over onze ideeën ten aanzien van actualiteiten te verspreiden. Van harte welkom om deze te bekijken of uw eigen mening te laten horen in een reactie.

-  Er wordt momenteel hard gewerkt om het programma voor de verkiezingen rond te krijgen. Binnen niet al te veel tijd kunt u deze tegemoet zien.

-  Onze kandidatenlijst wordt nog aangescherpt. We zijn blij te kunnen melden dat de oproep op de voorkant van de Texelse Courant een aantal kandidaten heeft opgeleverd waarvan wij denken dat ze veel potentie hebben.

-  in de aanloop naar de verkiezingen is er altijd veel werk te verstouwen: ziet u het zitten om te zijner tijd te flyeren, verkiezingsposters op te hangen, een kraampje op de markt te bemensen of iets anders? Meldt u zich alstublieft bij Keympe van der Gronde, keympe@hotmail.n

Interessante data zijn achtereenvolgens:

=> 1 november extra steunfractievergadering over het concept verkeizingsprogramma
=>  9 november raadsvergadering
=>  19 november politiek café Zorgen voor Zorg (Let op: deze vindt plaats in Barsingerhorn)
=>  29 november steunfractievergadering
=>  6/7 december commissievergadering
=>   20 december raadsvergadering

=>  Bent u geïnteresseerd in de duurzaamheidsprestaties van onze gemeente dan is: "Zo kan het ook - Governance monitor duurzame gemeenten 2016" wellicht iets voor u. Zie: https://vng.nl/files/vng/20170712-globalgoals-governance-monitor-2016.pdf

Tot slot willen wij hier melden dat enige financiële bijdrage voor de partijkas - zeker in het kader van de naderende verkiezingen - nog altijd zeer op prijs wordt gesteld.

Extra steunfractie

De steunfractie heeft afgelopen woensdagavond een eerste bespreking gehouden over de hoofdpunten van het nieuwe verkiezingsprogramma. De afgelopen weken waren daar de eerste teksten voor aangeleverd die door de Programcommissie waren verwerkt tot eerste hoofdstukken. Op de bijeenkomst van de steunfractie is vooral gediscussieerd over de keuzes en de richting van het nieuwe verkiezingsprogramma, en nog niet zo zeer over exacte en concrete formuleringen. Uit deze eerste bespreking is al duidelijk geworden dat de GroenLinksers vooral willen dat het verkiezingsprogramma 'klip en klaar' is over een aantal toekomstige beleidskeuzes. Dat geldt niet alleen voor keuzes als 'Texel is te vol' en 'Texel is te druk', maar ook over de grenzen tussen natuur, landschap en landbouw. Omdat niet alle eerste concept-teksten konden worden besproken, wordt de steunfractie-vergadering komende woensdagavond 1 november vanaf half acht in het raadhuis voortgezet.