Nieuws

Wethouder van Knippenberg legt zijn functie neeer

 

Van Knippenberg stopt per 15 februari 2019 met de uitoefening van zijn functie vanwege persoonlijke omstandigheden. “Ik heb met veel plezier het ambt van wethouder bekleed. Het wethouderschap valt op dit moment in mijn leven echter niet te combineren met de persoonlijke omstandigheden waarin ik verkeer. Passend onderwijs voor mijn uitzonderlijk hoogbegaafde dochter is niet direct beschikbaar in deze regio. Zij volgt nu onderwijs in Utrecht, waardoor een baan als wethouder op Texel niet te combineren is met goed vaderschap. Ik kijk daarom uit naar een volgende baan waarbij werk en privé meer met elkaar in balans zijn.”

 

De wethouder ziet vanwege dezelfde reden ook af van een eventuele functie als raadslid, mocht hiervoor een vacature vrij komen.

 

De wethouder heeft hiertoe in goed overleg met het college, de fractie en het bestuur van Groen Links besloten. Vanuit de gemeente laat de burgemeester weten dat zij het besluit betreuren, maar dat zij de beslissing van wethouder van Knippenberg respecteren. Burgermeester Uitdehaag: “Wij nemen afscheid van een wethouder die de afgelopen acht maanden een ontwikkeling heeft doorgemaakt in zijn bestuurlijke kwaliteiten. Een goed voorbeeld daarvan is de wijze waarop wethouder van Knippenberg zich heeft ingezet voor het Onderwijs Centrum Texel.”

 

De coalitiepartijen Texels Belang, VVD en GroenLinks beraden zich over deze nieuwe situatie.

 

 

 

Texelhopper

De Texelhopper; iedereen heeft er een mening over. Ik besloot dat ik als raadslid zelf maar eens de proef op de som moest nemen.  

 

Hier mijn verslag

Parkeren en mobiliteit

Op onze standpunten pagina een nieuw stuk, geschreven door Jaap, over parkeren en verkeerscirculatie.

Facebook pagina

Op onze facebook pagina verschijnen regelmatig berichtjes van uit onze partij. Zo blijf je helemaal up to date. En je kunt ook lezen hoe anderen reageren :)

Texel als Nationaal Park

In de petitie van LTO en TOP, waarin zij zich verzetten tegen een Nationaal park Texel, staat de volgende zin: ”Nationaal Park Duinen van Texel (verder NP) heeft plannen gepresenteerd om heel Texel tot NP te maken”. Met de petitie roepen diverse Texelse organisaties de provincie op om de minister te adviseren dit niet te doen.

In een eerder stadium heeft Texel 2010 in de gemeenteraad een motie ingediend met ongeveer dezelfde lading. Zoals we allemaal in de toespraak van de voorzitter van het NP bij de raadscommissie hebben kunnen horen is er geen sprake van een voorstel, hooguit van een mening dat een groter NP, heel Texel omvattend, meer waarde zou hebben.

Lees verder

Een nieuw college voor Texel

Na mooie onderhandelingen zijn de werthouders en de portefeuilleverdeling bekend gemaakt

2 mei (zie agenda) zullen Sander en Jaap de leden bijpraten.