Nieuws

Texel als Nationaal Park

In de petitie van LTO en TOP, waarin zij zich verzetten tegen een Nationaal park Texel, staat de volgende zin: ”Nationaal Park Duinen van Texel (verder NP) heeft plannen gepresenteerd om heel Texel tot NP te maken”. Met de petitie roepen diverse Texelse organisaties de provincie op om de minister te adviseren dit niet te doen.

In een eerder stadium heeft Texel 2010 in de gemeenteraad een motie ingediend met ongeveer dezelfde lading. Zoals we allemaal in de toespraak van de voorzitter van het NP bij de raadscommissie hebben kunnen horen is er geen sprake van een voorstel, hooguit van een mening dat een groter NP, heel Texel omvattend, meer waarde zou hebben.

Lees verder

Een nieuw college voor Texel

Na mooie onderhandelingen zijn de werthouders en de portefeuilleverdeling bekend gemaakt

2 mei (zie agenda) zullen Sander en Jaap de leden bijpraten.

Raads en commissieleden geinstalleerd

Onze raadsleden: Sander en Elias!

Onze commissieleden: Jaap, Henry, Mariet en Henny!

En dan ook nog mee denkende mensen in de steunfractie, Wat een team!

Milieuprijs voor Sandor en Jacobine Mantje

Aan het woord is Jaap: "Waarom ik heb gekozen voor De Kaap als achtergrond in de prijs is omdat ik vanaf de eerste stalen spanten van dit gebouw het beeld van De Kaap voor me zag en ook dat het op een bijna identieke manier een 'baken' is in de omgeving. Nu niet voor de scheepvaart, maar voor De Koog."

 

Lees verder