Nieuws

Onze top vier!

De ledenvergadering heeft gestemd over de samenstelling van de lijst. Onze top 4 ziet er als volgt uit:

 

 

1. Sander van Knippenberg, onze lijsttrekker

2. Elias Marseille

3. Jaap Vlaming

4. Henry Soyer

Onze kandidaten

De kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 van GroenLinks is bekend
 

Generatiewisseling bij GroenLinks Texel

Gisteravond koos de Ledenvergadering van GroenLinks Texel met overgrote meerderheid voor jeugdige lijstaanvoerders. Daarmee is een verjonging van de fractie ingezet. Voor de komende raadsverkiezingen is Sander van Knippenberg (37 jaar, Den Hoorn) aangewezen als lijsttrekker. De tweede man is Elias Marseille (straks 18, Den Burg). Jaap Vlaming (70 jaar, Den Burg) als derde man op de lijst is van harte bereid om zijn rijke raadservaring de komende periode over te dragen aan Sander en Elias. Daarbij gesteund door Henry Soyer (59 jaar, Oosterend) als vierde in dit kwartet.

Lees verder

Nieuwsbrief december 2017

Beste GroenLinks leden,

De afgelopen maanden is er door het bestuur, ondersteunt door diverse leden van onze afdeling hard gewerkt, ter voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar.
De programmacommissie heeft een mooi concept-programma geschreven en besproken in bredere kring. Dit heeft geleid tot een evenwichtig programma waarin de GroenLinks idealen duidelijk zijn terug te vinden.
Het bestuur was erg blij dat na onze oproep een aantal leden zich hebben aangemeld als kandidaat raadslid. De kandidatencommissie heeft met deze leden intensief overleg gehad en heeft een concept -kandidatenlijst samengesteld en een kandidaat lijsttrekker.
Oók de campagnecommissie is al enige tijd aan het werk om vanaf half december onze afdeling goed te kunnen presenteren.
Tijd om op de komende Algemene Ledenvergadering hiervan verslag te doen en te komen tot een definitief verkiezingsprogramma, kandidatenlijst en campagneprogramma.
Het concept programma kun je inzien via deze link en is ook te vinden de website.
Het is mogelijk om amendementen in te dienen op het conceptprogramma

De kandidatenlijst wordt jullie enkele dagen voor de vergadering toegezonden.

In deze Nieuwsbrief is een schrijven opgenomen waarin uitleg wordt gegeven over de mogelijkheid tot amendering op het concept programma en de wijze waarop de kandidatenlijst in stemming wordt gebracht.

 

Lees verder